Thích và +1 để tải font miễn phí

Download font tiếng Hàn - Korean fonts

Tải những font chữ tiếng Hàn cơ bản, phổ biến. Nếu chưa biết cài đặt font tiếng Hàn, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn cài font tiếng Hàn, bộ gõ

HYGothic font(3.12 MB)
HYMyeong font (6.07 MB)
HYSinMyeong font (5.15 MB)
HYPMokGak font(2.00 MB)
HYPost(1.28 MB)
HYShortSamul font(752 KB)
Moeum font(2.83 MB)
Piunji font(2.53 MB)
AMI font(617 kB)
Headline font(914 KB)