Download font tiếng Nhật

Tải những font chữ tiếng Nhật cơ bản, phổ biến. Nếu chưa biết cài đặt font tiếng Nhật, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn cài font tiếng Nhật, bộ gõ

HG gothic font(2.16 MB)
HGSoei font(2.06 MB)
HGSoeiPresence font(2.59 MB)
HGSoeiKakugothic font (1.87 MB)
HGSeikaihotai font (4.0 MB)
HGMarugothic font(3.77 MB)