Thích và +1 để tải font miễn phí

Download font tiếng Nhật

Tải những font chữ tiếng Nhật cơ bản, phổ biến. Nếu chưa biết cài đặt font tiếng Nhật, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn cài font tiếng Nhật, bộ gõ

HG gothic font(2.16 MB)
HGSoei font(2.06 MB)
HGSoeiPresence font(2.59 MB)
HGSoeiKakugothic font (1.87 MB)
HGSeikaihotai font (4.0 MB)
HGMarugothic font(3.77 MB)