Thiết kế font chữ

Posted on 19. Feb, 2009 by .

0

Thiết kế phông chữ Việt thực ra là một tiện ích chẳng có gì to tát lắm so với việc lập trình hoặc thiết kế đồ họa, nhưng đã là con dân của máy vi tính thì ngày nào cũng phải gặp nó, những phông chữ thể hiện trên văn bản, trên tài liệu, trên […]

Continue Reading

Font là gì? Kiến thức cơ bản về font

Posted on 25. Oct, 2008 by .

0

I.Font (phông chữ) là gì ? Font là tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, định dạng (thường hoặc đậm nét), hình dáng (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường […]

Continue Reading

30 new VNI fonts

Posted on 11. Oct, 2008 by .

0

Demo VNI font: Download: 30 new VNI fonts View all VNI font here(>700 fonts): Font VNI

Continue Reading

Top 100 dafont fonts

Posted on 07. Oct, 2008 by .

0

Top 100 dafont fonts, demo: Demo & download top 100 dafont font: Demo dafont fonts Source: http://www.dafont.com/top.php Download all top 100 fonts : Click here

Continue Reading